Over ZIJN. als zorgverlener

Over ZIJN. als zorgverlener

Over ZIJN. als zorgverlener

Wij willen dat mensen tot herstel komen. Als zorginstelling gebruiken we onze ervaring en expertise om voor elk individu de best mogelijke route richting herstel uit te stippelen. We stellen alles in het werk om de zorgvrager in zijn of haar kracht te zetten en perspectief te bieden. Dat bedenken we niet voor jou, maar met jou en jouw omgeving. Dat noemen we gepersonaliseerde zorg.

We bieden diverse vormen van behandeling en begeleiding aan jongeren, gezinnen en volwassenen. Ook bieden we opvang voor moeders met hun kind(eren) in ons moeder-kind huis. Hieronder leggen we enkele vormen van behandeling en begeleiding verder uit.

Behandeling

Ambulante gezinsbehandeling
Ambulante gezinsbehandeling kan zeer helpend zijn wanneer er sprake is van gedragsproblemen, er zorgen zijn rondom veilig opgroeien of als er meerdere heftige dingen tegelijk spelen. Denk hierbij aan financiële problemen, echtscheiding en/of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Hoe werkt dit in de praktijk? Onze jeugd- en gezinsprofessional gaat met het gezin om tafel, om de situatie zo snel en goed mogelijk in kaart te brengen. We kijken naar wat nodig is om het gezin weer op eigen kracht en op een gezonde manier verder te laten gaan. We stellen doelen om iedereen sterker te laten staan en hier gaan we met zijn allen concreet mee aan de slag.

Handelingsgerichte diagnostiek
Handelingsgerichte diagnostiek heeft als doel om te komen tot een concreet advies waar zowel het kind (of de jongere), ouders, school en andere betrokkenen samen verder mee kunnen. We kijken breder dan één persoon en proberen nauw aan te sluiten op de vraag van het ‘systeem’, oftewel de combinatie van kind/jongere, ouders en andere betrokken die invloed hebben op de situatie. Kind en ouders weten immers zelf al deels wat voor hen werkt – de behandelaar voegt hier zijn kennis en expertise aan toe.

Is het onduidelijk wat er precies speelt en wat er nodig is? Dan kan de inzet van deze behandelvorm ervoor zorgen dat er een passend advies ligt voor het vervolg van het zorgtraject. Wij hebben hierbij juist oog voor wat wél goed gaat.

Mentaal in beweging
Regelmatig komen wij kinderen en jongeren tegen die vooral in de problemen komen door de heftigheid van hun emoties. Klinkt dat herkenbaar? Dan is onze behandelvorm ‘mentaal in beweging’ wellicht een goede optie. 

Binnen deze therapie werken we met sportieve oefeningen en leren we het kind of de jongere tegelijkertijd vaardigheden aan om adequaat om te kunnen gaan met emoties. Ook het herkennen en stellen van gezonde grenzen is een belangrijk onderdeel van dit programma.

Begeleiding

Ambulante jeugdhulp
Soms is bij opgroeien en opvoeden extra ondersteuning nodig. Wij leveren die aan zowel kinderen, jongeren en ouders. We bieden onder meer begeleiding aan bij ingrijpende gebeurtenissen, echtscheidingen, gedrags- of ontwikkelingsproblemen, stemmingsproblemen, verslaving, schoolverzuim en wanneer er zorgen zijn rondom veilig opgroeien. 

We helpen zowel individuele jongeren als gezinnen en werken zowel thuis als op school. We bieden o.a. gezinsbegeleiding, maken veiligheidsplannen om voldoende veiligheid in de opvoedsituatie te creëren en ontlasten ouders.

Ambulante begeleiding volwassenen
Ook volwassenen hebben soms behoefte aan extra ondersteuning om in hun kracht te staan of tot herstel te komen. Daarom zijn wij er ook voor volwassenen en helpen we hen bij ingrijpende gebeurtenissen, verslaving, problemen rond werk en inkomen, gebrek aan een goede dagstructuur, stemmingsproblemen en wanneer sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D of autisme. Ook leren onze professionals mensen beter om te gaan met emoties.

Verblijf voor jongeren en moeders met kinderen
In ons Moeder en Kind Huis in Maastricht, bieden we moeders met kinderen en jongeren een veilige plek. Onder onze begeleiding kunnen zij in alle rust aan hun herstel werken.

Meer weten over ons zorgaanbod? Klik hier.

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget