Trainingen voor zorgprofessionals

Trainingen voor zorgprofessionals

Trainingsaanbod

voor zorgprofessionals

Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om de beste versie van zichzelf te ZIJN. We vinden het belangrijk dat werkgevers geholpen worden om hun mensen in hun kracht te zetten. Doormiddel van de volgende trainingen wil ZIJN. kennis en vaardigheden toevoegen aan het zorgveld.

Training interne opvang

De training ‘interne opvang’ helpt uw organisatie bij de zorgvuldige opvang van uw medewerkers tijdens en na ingrijpende incidenten. Na het volgen van deze training zijn de, door u aangewezen, mensen in uw organisatie in staat om vanuit een incident-analyse een telefonisch of mondeling nazorg gesprek (ken) met medewerkers te voeren en de juiste interventies in te zetten. Wij helpen u desgewenst om een interne visie op (agressie)incidenten te formuleren en een opvangstructuur in uw organisatie te ontwikkelen en implementeren.

Omgaan met agressie en geweld

Wanneer je te maken krijgt met emotie, in fysieke of verbale maten van (een) zorgvrager(s), biedt deze training je aan om (samen met het team) anders te leren kijken naar dit gedrag en vooral anders te leren handelen.

Het probleemgedrag is niet beperkt tot de zorgvrager zelf maar is een gegeven van het hele netwerk om de zorgvrager heen. Jij (het team) maakt deel uit van het gedrag van de zorgvrager. De meeste resultaten binnen emotieregulatie worden behaald wanneer een team en ieder individu zich bewust is van eigen handelen. Deze training is SKJ geaccrediteerd.

Training partnergeweld

In deze training leer je meer over de dynamiek van huiselijk geweld tussen partners. Je krijgt handvaten aangereikt om met beide partners in gesprek te kunnen gaan en veiligheidsafspraken te maken. Daarnaast zullen we met elkaar kijken naar hoe je de focus kan houden op de veiligheid van de kinderen binnen de dynamiek van geweld. Deze training is SKJ geaccrediteerd (4 punten).

Praten met kinderen

Deze training leert zorgprofessionals hoe je met kinderen kan praten wanneer er vermoedens zijn van onveiligheid. Het geeft handvatten om gesprekken met kinderen aan te gaan. Deze handvatten worden tevens geoefend in de training.