Gedragswetenschapper regio Utrecht (20 – 32 uur)

Gedragswetenschapper regio Utrecht (20 – 32 uur)

Regio Utrecht (20 - 32 uur)

Gedragswetenschapper

ZIJN. in zorg is een zorgaanbieder met als aanbod:

 • Begeleiding Jeugd en WMO
 • Behandeling Jeugd
 • Verblijf Jeugd en WMO

ZIJN. in zorg is een organisatie die herstel wil brengen, gelooft in mogelijkheden en doet wat nodig is. Deze pragmatische aanpak is leidend. Teams met een betrokken werkhouding, kennis en vakkundigheid zijn ondersteunend aan deze aanpak.

De uitvoerende zorgprofessionals werken vanuit de beroepscode ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ en de ‘richtlijnen jeugdhulp’.

Toelichting functie

Als gedragswetenschapper zet je jouw kwaliteiten in ter ondersteuning van de professionals van ZIJN., zowel individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je ondersteunt professionals bij het analyseren van complexe situaties en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij huisbezoeken, groot overleggen of begeleide bezoeken. De gedragswetenschapper geeft richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt. Als gedragswetenschapper ondersteun je de ambulante hulpverleners, andere disciplines en leidinggevende vanuit inhoudelijke expertise.

Taken en bevoegdheden

 • Start aanmeldingen op en voert intakes uit waar behandeling een rol gaat spelen.
 • Bespreekt de caseload en casuïstiek met de professionals en intervenieert bij (dreigende) stagnaties.
 • Biedt werkbegeleiding aan de jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Verwezenlijkt een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van het plan van aanpak.
 • Adviseert de professionals bij het nemen van (kern-)beslissingen in multidisciplinair overleg.
 • Geeft gedegen adviezen ten aanzien van aanvragen van de inzet van behandeling/diagnostiek.
 • Voorziet professionals van informatie over relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en beleid.

Functie-eisen

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau in een gerichte opleiding, bijvoorbeeld orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie; aangevuld met een basisaantekening diagnostiek.
 • Beschikt over een SKJ- en/of NVO-registratie.
 • Heeft minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken.
 • Heeft kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot jeugdhulp, zowel in vrijwillig als justitieel kader.
 • Heeft kennis van de beroepsnormen, waaronder de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.
 • Heeft kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep.
 • Houdt actief kennis bij door scholing/bijscholing, vakliteratuur en werkoverleg, daartoe gefaciliteerd door de werkgever.
 • Beschikt over abstraherend en analytisch vermogen, is in staat om een brede lijn uit te zetten.
 • Stelt prioriteiten binnen de eigen werkzaamheden.
 • Kan zo nodig terugvallen op de directie.
 • Heeft een goede mondeling uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van kaders, plannen, verslagen en rapporten.

Salariëring

Salariëring op basis van vooropleiding, werkervaring en competenties

Solliciteren

Ben jij de gedragswetenschapper die wij zoeken? Solliciteer direct door je CV en motivatie te mailen naar gerlo.sogtoen@zijn.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je direct contact opnemen met Gerlo Sogtoen via 06-40090796.

Tussentijds zullen wij de reacties beoordelen. Naast een CV ontvangen we graag een motivatie. Het nagaan van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding vragen we om een verklaring omtrent gedrag.