Wie wij ZIJN.

Wie wij ZIJN.

Wie wij ZIJN.

Wie wij ZIJN.? Een zorginstelling, personele dienstverlener en straks ook een opleidingsinstituut, via ZIJN. academy. We leveren dus zowel zorg als mensen die zorg verlenen. Maar eigenlijk ‘ZIJN’ we er dan nog niet.

Want bij ZIJN. draait het om mensen, in de puurste zin van het woord. Of je nu zorg van ons ontvangt, of namens ons zorg verleent, wij geloven in een duurzame, persoonlijke samenwerking met jou, waarin kwaliteit en transparantie centraal staan. We zijn open tegen je en willen je in je kracht zetten.

Voor zorgvragers houdt dat in dat we indien nodig van de gebaande paden afwijken – jij staat centraal, niet onze behandeling of begeleiding. Voor zorgverleners houdt dit in dat we je graag inzetten waar jij, met jouw kwaliteiten, het meest kan betekenen voor anderen (en daarmee ook voor jezelf).

Even kennismaken
We willen je graag helder uitleggen wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan én wat we voor jou kunnen betekenen. Daarom stellen we elk bedrijfsonderdeel graag even aan je voor.

ZIJN. heeft drie takken. Wij zijn een zorginstelling (ZIJN. in zorg) die ambulante zorg levert. Daarnaast leveren wij met onze personele dienstverlening zorgprofessionals aan instellingen. Tevens zijn we momenteel bezig met het opstarten van ZIJN. academy, een leerplatform dat zorgprofessionals de kans biedt zich verder te ontwikkelen. We starten met ZIJN. in zorg en rollen het platform vervolgens uit voor de ZZP’ers die we bemiddelen via onze personele dienstverlening en collega-zorgaanbieders.

Achtergrond
ZIJN. is ontstaan vanuit de zorg. De grondleggers van ZIJN. komen uit het zorgveld en hebben daadwerkelijk zelf ambulante zorg geleverd, alsmede personele diensten aan zorginstellingen. Beide diensten hebben zij, vanuit hun visie op zorg en de mens, doorontwikkeld en gebundeld onder de naam ZIJN.

Ik wil meer weten over de zorg die ZIJN. levert.
Ik wil meer weten over ZIJN. als personele dienstverlener.
Ik wil meer weten over het leerplatform ZIJN. academy.

 

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget