behandelaanbod

behandelaanbod

behandelaanbod zijn_paars

Ambulante Gezinsbehandeling

De jeugd- en gezinsprofessional gaat met het gezin de situatie in kaart brengen, kijken waar de krachten liggen en wat er nodig is. Hierna wordt concreet aan doelen gewerkt om sterker te kunnen gaan staan. Tot slot wordt er gekeken wat er nodig is om op eigen kracht verder te kunnen gaan. Denk hierbij aan het betrekken van het netwerk en een stukje nazorg. AGB kan bijvoorbeeld helpend zijn wanneer er gedragsproblemen spelen, er zorgen zijn rondom veilig opgroeien of als er veel vragen tegelijk spelen (denk bijvoorbeeld aan financiële problemen, echtscheiding en/of ingrijpende gebeurtenissen).

 

Mentaal In Beweging

Regelmatig komen wij kinderen en jongeren tegen die in de problemen komen door de heftigheid van hun emoties. Door aan de slag te gaan met sportieve oefeningen, leert het kind of de jongere vaardigheden aan om adequaat om te kunnen gaan met emoties. Emoties gaan herkennen, onder woorden kunnen brengen, en op de juiste manier opvangen en verwerken zijn bijvoorbeeld belangrijke doelen bij MIB. Ook het herkennen van grenzen en het stellen van gezonde grenzen is een belangrijk onderdeel van MIB.

 

Handelingsgerichte diagnostiek

Het uitgangspunt van HGD is een concreet advies waarmee het kind/de jongere, ouders, school en andere betrokkenen verder kunnen. HGD helpt om breder te kijken en te onderzoeken wat er nodig is. HGD werkt stapsgewijs en sluit aan op de vraag van het system. Kind en ouders weten immers zelf al veel over hoe het voor hen werkt en de behandelaar kan daar kennis en expertise aan toevoegen. Is het onduidelijk wat er precies speelt en wat er nodig is? Dan kan de inzet van HGD ervoor zorgen dat er een passend advies ligt voor het vervolg. HGD heeft daarbij juist ook oog voor wat goed gaat.