ambulant zorgaanbod

ambulant zorgaanbod

altijd de juiste match

zorg in vier domeinen.

Goede zorg begint met de juiste match tussen zorgvrager en hulpverlener. Om deze match goed tot stand te brengen heeft ZIJN. haar dienstverlening opgedeeld in de volgende domeinen:

Door te werken met domeinen, groeit ZIJN. in expertise en kunnen wij ons aanbod gericht innoveren. Hebben wij bepaalde expertise niet in huis? Dan hebben we een breed netwerk aan specialistische ZZP’ers, zodat we toch de juiste match kunnen maken.

domein

ambulante begeleiding jeugd.

ZIJN. biedt zorg aan jeugdigen en hun ouders. Denk hierbij onder anderen aan een zorgvraag bij:

 • ADHD/ADD (aandachtstekortstoornis)
 • ODD/CD (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis/ norm-overschrijdende gedragsstoornis)
 • autisme
 • hechtingsproblematiek
 • thuiszitters
 • gameverslaving
 • problemen met emotieregulatie

Wij zijn er voor gezinsbegeleiding en/of individuele begeleiding.

domein

ambulante begeleiding volwassenen.

We geloven dat iedereen graag positief deel wil nemen aan de maatschappij. Wij bieden ondersteuning in de volgende situaties:

 • een vervuilde leefomgeving en/of verwaarlozing van henzelf of het gezin.
 • belemmeringen in het dagelijks functioneren door een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD, ADD en Autisme)
 • belemmeringen in het dagelijks functioneren door mentale en praktische blokkades (bijvoorbeeld depressie, trauma, gebrek aan overzicht en financiële problemen)

De begeleiders van ZIJN. begrijpen de uitdagingen die vaak spelen op het gebied van GGZ problematiek en bieden daar passende ondersteuning bij.

domein

veiligheid.

Onder het domein veiligheid vallen alle situaties waar veiligheidsrisico’s rondom kinderen zijn. Een veilige leefomgeving is essentieel om je als mens goed te kunnen ontwikkelen. ZIJN. biedt begeleiding bij zorgvragen die op dit vlak voor kunnen komen. Denk hierbij aan:

 • (v)echtscheiding
 • begeleid bezoek
 • ingrijpende gebeurtenissen
 • mensen die suicidaal zijn
 • risico op escalatie, of acute escalatie
 • zorg bij een geheime plaatsing of verblijf

Wij maken risico taxaties en signaleringsplannen, we schalen bijtijds op, maar ook snel weer af als het kan. ZIJN. werkt nauw samen met de ketenpartners om tot de juiste interventies te komen en de rust terug te brengen. Tevens kan ZIJN. ingezet worden voor kortdurende- of overbruggingszorg, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van lange wachtlijsten. Hier gaat een meer preventieve werking van uit.

domein

vitaliteit.

Vitaliteit staat voor levenskracht. Soms ontbreekt het aan deze levenskracht, waardoor we het leven maar niet goed op de rails krijgen. Het gaat om kinderen, jongeren of volwassenen die:

 • worstelen met agressie of ongecontroleerde boosheid.
 • passief zijn of ongemotiveerd zijn.
 • geen toekomstperspectief hebben of in een vicieuze cirkel rondlopen.
 • kampen met een laag zelfbeeld.

Wij zijn er om het hoofd en het hart met elkaar te verbinden. De ambulante begeleiding versterken we regelmatig met ervaringsgerichte middelen. Door mensen uit hun context te halen komen we vaak sneller tot de kern van het probleem – en de oplossing.

wij zijn er voor jou

neem contact op.

Hulp nodig bij een zorgvraag?
Neem contact op met onze zorgcoördinator!

088 9390300 contact@zijn.nl