Begrip opent deuren, onbegrip doet ze dicht

Begrip opent deuren, onbegrip doet ze dicht

Rivelino Rigters

‘Begrip opent deuren, onbegrip doet ze dicht’

 

Na een bewogen jeugd spant Rivelino Rigters zich in om jongeren te helpen op het juiste pad te blijven, of om dat weer te vinden. Middels lezingen, workshops en coaching wil hij in 2025 liefst 100.000 jongeren hebben geholpen om in hun eigen kracht te staan. Daarnaast vraagt hij om meer begrip voor jongeren die vanuit een achterstandsituatie verkeerde keuzes hebben gemaakt en roept hij werkgevers op om jongeren die stappen in de juiste richting zetten, een tweede kans te geven. ZIJN. onderkent het belang van mensen in hun kracht zetten en onderschrijft de boodschap van de rapper, zanger, talent coach en after-prison-coördinator van harte. Daarom draagt ZIJN. ook bij aan het werk van Rigters.

Zelf koos hij ooit het verkeerde pad. Zijn verkeerde keuzes bleken eenvoudig te herleiden tot heftige ervaringen in zijn jeugd. Maar dat was achteraf. Het directe gevolg van zijn keuzes was meerdere arrestaties, detentie en een lange weg richting herstel en het weer op de rails krijgen van zijn leven. Nu gebruikt hij de ervaringen uit zijn jeugd en de kennis van het straatleven om jongeren te helpen.

Eigen kracht

Centraal in de aanpak van Rivelino Rigters staat het in hun kracht zetten van jongeren. “Ik wil dat jongeren zodanig in zichzelf geloven, dat zij positieve keuzes kunnen maken. Dat zij voor zichzelf kunnen opkomen. Ik weet uit ervaring dat opgroeien in een achterstandsomgeving tot een negatieve spiraal kan leiden. Er komen dingen bij kijken, er worden dingen van je gevraagd waar je diep van binnen misschien niet achter staat. Ik wil, met mijn ervaring, een jongere in die situatie het gevoel geven dat je goed genoeg bent zoals je bent. Ik wil hem of haar helpen om voor zichzelf op te komen. Een stem geven.”

Een stem dus om ‘nee’ te zeggen tegen dingen die niet goed voelen, tegen mogelijk verkeerde keuzes. En een stem om ‘ja’ te zeggen tegen hulp en om emoties te uiten.

Voorbeeldfunctie

Hij doet dit onder meer door lezingen te geven, waarin hij ‘zijn’ verhaal vertelt. “Ik vertel over mijn uitdagingen, mijn struggles, mijn keuzes voor verkeerde vrienden. Ik heb nu, als rapper, een voorbeeldfunctie. Veel jongeren herkennen zich in mijn verhaal en ik vertel het hen, in de hoop dat ze er weerbaarder van worden. Dat ze andere keuzes maken dan ik heb gedaan.” Daarnaast geeft hij rapworkshops in scholen en jeugdgevangenissen. Het doel: elke jongere de kans geven zijn verhaal te vertellen door dit op creatieve wijze te uiten in een oordeelvrije omgeving. “Ik veroordeel ze niet. Dit is pas de eerste stap op weg naar herstel: je uiten. Je verhaal delen kan helend werken.”

Bloedband

Ook het boek dat Rivelino Rigters schreef, Bloedband, heeft min of meer hetzelfde doel. In dit boek vertelt hij de verhalen van de familieleden achter gedetineerden. Van moeders, broers en kinderen van delinquenten. Het gaat over omgaan met de schaamte, over hopen dat iemand zijn of haar leven betert. Maar ook over het punt waarop je moet besluiten om afstand te nemen van iemand die steeds verkeerde keuzes maakt, ondanks de bloedband. “Dit zijn de verhalen die je normaal niet hoort”, legt hij uit. “Bloedband is bedoeld om ruimte te creëren om open te zijn over schaamte. Vaak worden ouders deels als medeschuldige gezien. Ik hoop dat dit boek familieleden van jongeren die het moeilijk hebben helpt om van dat stigma af te komen. Dat mensen met meer sympathie en medeleven naar de situatie kijken. En dat er meer begrip komt.”

Richting geven en de weg naar herstel

Naast het helpen met het uiten van onverwerkte emoties en jongeren confronteren met mogelijk verkeerde keuzes, helpt hij hen ook bij een derde stap. “Als begeleider en coach help ik hen met dagbesteding, met school, met het vinden van werk, eigenlijk alles dat richting geeft. Ik probeer ze te koppelen aan rolmodellen, aan ervaringsdeskundigen. Sommige jongeren met muzikaal talent nemen uiteindelijk via mijn netwerk een eigen track op in de studio. Het maakt niet uit, zo lang het maar een stap is richting zelfstandigheid en structuur. We willen die mindset veranderen, hen uit laten gaan van hun eigen kracht, van wat ze kunnen, van dingen die hen positieve energie geven.”

Rivelino Rigters heeft vanuit zijn werk een duidelijke boodschap aan werkgevers. “Ik denk dat we allemaal achter het principe van ‘gelijke kansen’ kunnen staan. Maar voor jongeren die opgroeien in een achterstandssituatie, houdt gelijke kansen bieden soms ook een ‘tweede kans’ in. Ik zie elke dag weer hoe veel veerkracht jongeren hebben. Hoe ze met een beetje hulp echt weer positieve keuzes maken. Structuur en een opleiding of werk zijn hier een ontzettend belangrijke stimulans in. Vaak is dat de laatste, maar heel belangrijke laatste stap richting stabiliteit.” 

Hier ligt een belangrijke rol voor werkgevers, aldus Rigters. “Kijk niet alleen naar het papiertje, kijk naar de mens. Heb niet alleen oog voor de verkeerde keuzes uit het verleden, maar kijk ook naar de keuzes die iemand nu maakt. Die geven aan wie iemand echt is, wat die persoon echt wil, nu hij of zij überhaupt weer een keuze heeft. Het enige dat ik vraag: toon begrip. Want begrip opent deuren. Onbegrip doet ze dicht.”

ZIJN. geloof in het goud in elk mens

ZIJN. gelooft in mogelijkheden, het goud in elk mens en in doen wat nodig is. “Wie ons een beetje kent, herkent dit in ons communiceren én handelen”, zegt Egbert de Boer, mede-eigenaar van ZIJN. “Eén van de vele manieren waarop wij dit handen en voeten geven, is door onze betrokkenheid bij Rivelino Rigters en het geweldige werk dat hij doet. Wij ervaren een sterke verbondenheid met Rivelino en zien onze connectie als een zeer waardevol partnerschap – en daarom ondersteunen wij hem graag.”

Meer informatie vinden of een bijdrage leveren aan het werk van Rivelino Rigters, kan via zijn website https://blackrockstar.com. Wil je het boek Bloedband bestellen? Ga dan naar de website van zijn uitgeverij, www.cmpublishing.nl.

bekijk ook

  • verhaal.
  • Als ik weer bij papa en mama ga wonen…
  • verhaal.
  • in het vliegtuig na jaren pleinvrees.
  • verhaal.
  • interventieteam voor kwetsbare inwoners