Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

PRIVACY STATEMENT ZIJN.

INLEIDING

ZIJN. verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Wij nemen de privacy van onze zorgvragers, medewerkers en andere betrokkenen zeer serieus en zullen alle informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In ons privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dit doen. Dit beleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is te vinden op onze website.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Relatiebeheer
ZIJN. kan uw persoonsgevens verwerken omdat u interesse heeft in onze zorg- en dienstverlening, bij ons wilt komen werken of op andere wijze betrokken bij ons wilt zijn. Wij zullen de gegevens die u ons toestuurt of via het contactformulier op de website invult bewaren zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Overeenkomst
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij een met u gesloten overeenkomst uitvoeren. U kunt hierbij denken aan een zorgovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst. Zorgvragers en medewerkers van ZIJN. ontvangen een gericht privacy statement wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten.

WIFI netwerk
ZIJN. stelt op een aantal locaties een WIFI netwerk beschikbaar aan zorgvragers, medewerkers en derden. ZIJN. bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van medewerkers. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. ZIJN. bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Klachten/geschillen
ZIJN. in zorg heeft een klachtenregeling. Als er een klacht of geschil is waarbij u betrokken bent, dan kan ZIJN. uw gegevens verwerken voor de behandeling hiervan.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens. In alle gevallen waarin de grondslag voor bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ZIJN. u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

U kunt uw verzoek sturen naar privacy@zijn.nl. ZIJN. zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien ZIJN. het verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

WAAR KAN IK TERECHT MET EEN VRAAG OF EEN KLACHT?

Wanneer uw vragen heeft over dit privacy statement, de wijze waarop ZIJN. uw gegevens gebruikt of wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@zijn.nl.

ZIJN. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

bel mij terug.

    We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

    contact opnemen.

    088-9390300 contact@zijn.nl

    veel gestelde vragen zijn