Boks coaching

Boks coaching

Omgaan met emoties door boksen

Door Kevin Creutzberg. Sommige zorgvragers vinden het lastig om iedere week op de bank zitten en te praten. Ze willen juist iets doen. Ook niet iedereen is even taalvaardig. Toch zat mijn werkweek als ambulant begeleider vol met dit soort gesprekken. Ik dacht: dit moet toch anders kunnen?

Start van boks coaching

Afgelopen jaar zijn we begonnen met boks coaching.

Regelmatig merk ik dat jongens een korte spanningsboog hebben. Hierdoor komen we niet bij de diepere emoties – en de kern van het probleem.  Als ik hen activeer om in beweging te komen en een stel bokshandschoenen geef, dan komt er zoveel boven. Zowel verbaal als non-verbaal. Het is dan alleen nog maar een kwestie van de goede vragen stellen. Dit verwerken we verder in de 1-op-1-gesprekken bij de begeleiding.

Bij sommige jongens had ik soms 10 gesprekken, waarbij ik niet tot de kern kon komen. Maar na een uur boksen, kwamen de emoties los die mij vertelden wat er aan de hand is. Dat is nog eens een effectief middel om de echte hulpvraag boven te krijgen!

Boksen als hulpverlening

Twee voorbeelden ter illustratie.

Eén van de eerste zorgvragers met wie we werken d.m.v. boks coaching is Henk de Vries* (36 jaar). Hij was erg depressief door het 24/7 zorgdragen voor zijn zieke vrouw. Hij miste een doel in zijn leven en was al vanaf zijn 13elevensjaar aan de alcohol. Het fysiek aan de slag gaan, helpt hem enorm om stappen te maken en goed te uiten wat er allemaal in hem leeft.

In onderstaand filmpje vertelt hij in zijn eigen woorden wat boks coaching voor hem heeft betekend.

Een ander voorbeeld is Reno* (18 jaar). Hij zat in een sociaal isolement en had geen zinvolle dagbesteding. Sommige dagen bleef hij letterlijk de hele dag in zijn bed. Hij worstelde met zijn bestaansrecht als het gevolg van zijn adoptie.

“In april 2019 ben ik begonnen met boks coaching bij Kevin en Stan. Door deze sessies ben ik weer in een positieve situatie beland waar ik veel progressie zie. Boksen is voor mij een uitlaatklep. Het lukt me nu om actief te blijven wanneer het minder gaat en op tijd mijn grenzen aan te geven.”

* Dit zijn niet hun echte namen.

Ambulant boksen

Afgelopen tijd hebben we ervaring opgedaan met bokscoaching als ondersteunend middel bij ambulante begeleiding. We merken dat het een effectief middel is om te werken aan thema’s als:

  • grenzen aangeven
  • agressie of ongecontroleerde boosheid
  • kwetsbaarheid
  • non-verbale communicatie

Ook merken we dat het een effectief middel is wanneer we werken met mensen met weinig toekomstperspectief of motivatie, of die worstelen met depressie of futloosheid.

Ontwikkeling van boks coaching in hulpverlening

Momenteel hebben we een goede plek in Woerden (sportschool Synergie). Daarnaast hebben we een zithoek waar we de aansluitende begeleidingsgesprekken doen. Samen met mijn collega Stan Daalhuizen volgen we regelmatig cursussen om onszelf steeds meer te verdiepen in boks coaching en onze begeleiding hierin door te ontwikkelen.

Wil je meer weten over onze ervaringen met boks coaching? Neem contact met ons op!

bekijk ook

  • blog.
  • welke invloed heeft de coronacrisis op gezinnen?
  • blog.
  • zijn begint met zien
  • blog.
  • wat raakt jou echt?