maatregelen tegen verspreiding coronavirus

maatregelen tegen verspreiding coronavirus

update 16 maart 2020

maatregelen tegen verspreiding coronavirus.

Alle berichten over het coronavirus kunnen vragen en zorgen oproepen. De directie van ZIJN. volgt nauwlettend de ontwikkelingen, neemt maatregelen en communiceert hierover. Hierbij volgt zij de richtlijn van het RIVM. Volgens deze richtlijn is de ambulante zorg een vitale functie. Wij blijven de nodige zorg leveren, maar nemen wel een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

in geval van ziekte bij onze medewerkers.

Als een medewerker verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) én koorts heeft, dan blijft hij of zij thuis. Eventueel kan ervoor worden gekozen om de hulpverlening telefonisch door te laten gaan. Is hij of zij ernstig ziek? Dan wordt door de zorgcoördinator in overleg met de zorgvrager naar een andere oplossing gezocht.

rondom huisbezoek.

Voorafgaand aan een gepland huisbezoek wordt contact opgenomen. In geval van koorts of verkoudheidsklachten bij de zorgvrager of zijn/haar huisgenoten gaat een huisbezoek niet door. In dat geval bekijken we op welke manier de hulpverlening toch door kan gaan. Dit kan door bijvoorbeeld (beeld-)bellen of een afspraak in de buitenruimte.

intake bij nieuwe zorgvragen.

Ook in deze tijd zijn we er voor nieuwe hulpverleningsvragen. We zoeken naar een gepaste manier om de intake te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld via (beeld)bellen. Bij goede gezondheid is ook huisbezoek mogelijk.

overige maatregelen.

Daarnaast letten we extra goed op persoonlijke hygiëneregels: we wassen onze handen regelmatig, gebruiken papieren handdoeken en we hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. Daarbij schudden we geen handen, gebruiken papieren zakdoekjes en zijn zorgvuldig in de omgang met andere personen (afstand houden en contact beperken). We vragen aan zorgvragers om hier ook op te letten.

belangrijk! Bij de begeleidingsvorm ‘Samen In Beweging’ en de behandelvorm ‘Mentaal In Beweging’ werken we met sportieve activiteiten en stellen we de volgende eisen bij binnenkomst:

 • het ontsmetten van de handen
 • het bij je hebben van een mondkapje

Op deze manier hopen we het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Houd voor de laatste ontwikkelingen onze website in de gaten. Hier plaatsen wij het laatste nieuws. Zijn er nog vragen? Stel deze aan je gebruikelijke contactpersoon of neem contact op via het contactformulier.

 

(Afbeelding van CDC via Unsplash)

bekijk ook

 • nieuws.
 • Geweldloos Verzet.
 • training
 • nieuws.
 • Kennissessie Presentiegericht werken
 • kennissessie
 • nieuws.
 • GRATIS training of workshop.
 • € 1.000,- STAP-budget