Medewerkers geven ZIJN een 8.8 voor werkplezier, waardering en uitdaging

Medewerkers geven ZIJN een 8.8 voor werkplezier, waardering en uitdaging

Medewerkers geven ZIJN een 8.8 voor werkplezier, waardering en uitdaging

Naar goed gebruik houden wij jaarlijks een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). Hierin komen diverse onderwerpen aan bod, van werkplezier en uitdaging tot waardering en samenwerking. Dit geeft ons een goed beeld van wat er goed gaat en wat beter kan (of moet).

100% respons

Deelname aan ons MTO is niet verplicht. We zijn verheugd dat 100% van de medewerkers mee heeft gedaan en dat onze vaste freelancers ook massaal mee hebben gedaan. Deelnemen mag anoniem. Minder dan 10% heeft hier gebruik van gemaakt; voor ons bevestigt dit dat we een open cultuur hebben waar mensen zich vrij voelen om zich te uiten.

Wat gaat er goed?

Het MTO stemt tot tevredenheid, al zijn er natuurlijk ook zaken die de directie op gaat pakken. Als we de scores bundelen en vertalen naar rapportcijfers, dan krijgt ZIJN. een 7.9 als eindcijfer van de medewerkers. De hoogste score was een 10, de laagste een 6.

Een aantal zaken die naar voren komen, zijn dat medewerkers met veel plezier voor ZIJN in zorg werken, gezien de 8.8 die we gemiddeld krijgen op dit vlak. Het werk sluit goed aan op kennis en ervaringen (8,4) en medewerkers geven aan voldoende uitdaging in hun werk te hebben en zich erg gewaardeerd te voelen (op beide vlakken scoren we wederom een fraaie 8,8).

Top: maatwerk! Jammer: veel administratie

In een open vraag konden medewerkers aangeven welke onderdelen van hun werk hen het meest en het minst aanspreken. De diversiteit in werk en casussen, het feit dat er maatwerk geleverd mag worden, en het persoonlijk contact met de zorgvragers, teamleden en medewerkers worden het vaakst in positieve zin genoemd. Als minder leuke kant komt met name het aantal administratieve handelingen naar voren, al toonden veel medewerkers begrip voor het feit dat ZIJN. hier niet altijd wat aan kan veranderen. Als tips kregen we als organisatie onder meer mee om te kijken hoe we processen beter kunnen borgen en hoe we beleid nog beter kunnen omschrijven. Beiden waardevolle opmerkingen, waar de directie mee aan de slag gaat.

Verder geven medewerkers onder meer aan tevreden te zijn over de ondersteuning, is hen duidelijk wat de taken en bevoegdheden zijn en is er voldoende mogelijkheid tot overleg. Beschikbaarheid, openheid en bereikbaarheid worden geroemd en veel medewerkers geven aan te ervaren dat er altijd een luisterend oor is.

Meer en betere opleidingsmogelijkheden

Naast veel positieve feedback komen er gelukkig ook aanbevelingen voort uit het onderzoek. Gelukkig, want dit geeft ons de kans om ons ook als werkgever verder te verbeteren. Stilstand is immers achteruitgang.

Een van de dingen waar ZIJN. als gevolg hiervan de komende tijd aan gaat werken, is het verbreden van de reeds aanwezige mogelijkheden op het gebied van ‘opleiding en ontwikkeling’. We gaan onderzoeken hoe we het aanbod beter aan kunnen laten sluiten bij de vraag vanuit de organisatie. Ook willen we de drempel om opleidingen of bijscholingstrajecten te starten, verlagen.

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget