Unieke samenwerking rondom EVC InHouse traject.

Unieke samenwerking rondom EVC InHouse traject.

Arjen Hoftijzer en Raymond Steenkamp vertellen.

In mei zijn we gestart met een EVC InHouse traject in samenwerking met erkend EVC-aanbieder Libereaux. Tijdens het EVC-traject begeleiden we jeugdzorgprofessionals om hun SKJ-registratie te verkrijgen. Alle informatie over dit initiatief vind je hier.

In dit artikel willen we wat meer over de achtergronden vertellen. We spraken hiervoor met Arjen Hoftijzer, één van de eigenaren van ZIJN., en Raymond Steenkamp, algemeen directeur van Libereaux.

Hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen?

Arjen: “Enkele maanden geleden kwamen we tot de ontdekking dat er, zowel vanuit onze eigen medewerkers als vanuit zzp’ers uit ons netwerk, steeds meer vraag was naar EVC-trajecten. We hebben toen onderzocht welke mogelijkheden en aanbieders er zijn en kwamen zo in contact met Libereaux. En daar is eigenlijk een unieke samenwerking uit voort gekomen: het EVC InHouse traject dat we gezamenlijk aanbieden. In deze samenwerking is Libereaux verantwoordelijk voor het proces en de uitkomst, terwijl we vanuit ZIJN. portfolio begeleiding bieden en de tussentijdse gesprekken voeren.”

Waarom deze samenwerking?

Arjen: “Dat heeft meerdere redenenen. We willen allereerst bijdragen aan de professionalisering van de jeugdzorg en stimuleren onze medewerkers en de zzp’ers in ons netwerk dan ook actief om zich verder te ontwikkelen. Daar past dit initiatief heel goed bij.
Daarnaast geloven we dat onze bijdrage een meerwaarde heeft. Wij kennen het werkveld van binnenuit en de methodieken die gebruikt worden. Vanuit deze ervaring kunnen we deelnemers aan het traject goed begeleiden. Onze mensen zijn trouwens daarvoor wel eerst getraind door Libereaux.”

Raymond: “Ook vanuit Libereaux geloven we in de meerwaarde van deze samenwerking, die volgens mij uniek is in Nederland. Door hierin samen op te trekken, kunnen we samen leren en ontwikkelen. Voor ons is het bovendien effectiever, want het traject is op deze manier veel compacter. ZIJN. heeft als voordeel dat ze het EVC traject als verlengstuk van hun dienstverlening aan kunnen bieden en daardoor medewerkers en zzp’ers kunnen boeien en binden. En voor deelnemers uit het netwerk van ZIJN. is deze vorm veel toegankelijker en laagdrempeliger.”

Voor wie is het EVC InHouse traject bedoeld?

Arjen: “We richten ons allereerst op onze eigen medewerkers en de zzp’ers waar we mee samenwerken. Maar daarnaast kunnen alle jeugdzorgprofessionals die hun SKJ-registratie willen verkrijgen, zich aanmelden om deel te nemen aan dit traject. Dat kan op individuele basis, maar een werkgever in de zorg kan bijvoorbeeld ook zijn werknemers als groep deel laten nemen.”

Hoe ziet een EVC traject eruit?

Raymond: “We starten altijd met een individueel intakegesprek. Daarin bekijken we of de kandidaat in aanmerking komt voor het traject en beoordelen hoe zijn ervaring en competenties zich verhouden tot de gestelde eisen. Vervolgens volgen nog 2 à 3 gesprekken om te zien of de portfolio opbouw goed verloopt en waar nog knelpunten zijn. De kandidaten maken hiervoor gebruik van een digitaal portfolio (www.ditkanik.nu) dat na het EVC traject ook beschikbaar blijft voor het bijhouden van de ontwikkelingen en als showcase gebruikt wordt voor projecten en inzet. Daarmee vormt EVC niet het eindstation maar juist het begin van een verdere professionalisering en Leven Lang Ontwikkelen.
Na circa 12 weken is het traject afgerond en vindt de formele toetsing plaats. Daarbij beoordelen twee vakinhoudelijke assessoren van Libereaux het portfolio. In het gesprek dat volgt, krijgt de kandidaat ruimte om zijn werkervaring en portfolio toe te lichten. Als de algehele beoordeling goed is, ontvang de kandidaat direct het Vakbekwaamheidsbewijs waarmee hij zich kan registreren in het SKJ-register.”

Heb je vragen hierover of wil je weten hoe je je kunt aanmelden? Neem contact op.

Raymond Steenkamp (Libereaux) en Arjen Hoftijzer (ZIJN.)

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget