ZIJN. breidt zorgaanbod in regio Foodvalley uit

ZIJN. breidt zorgaanbod in regio Foodvalley uit

ZIJN. breidt zorgaanbod in regio Foodvalley uit

ZIJN. is door meerdere gemeenten binnen de Foodvalley (ook wel bekend als de Gelderse Vallei) geselecteerd om zorg te verlenen aan (jong)volwassenen. We waren al aanbesteed in Veenendaal en voor jeugdzorg in de hele regio.

We breiden ons zorgaanbod in deze regio, die uit acht gemeenten bestaat, dus flink uit. We bieden nu zowel reguliere als specialistische ambulante begeleiding voor een brede doelgroep.

We doen dit op onze eigen wijze, vanuit onze visie op zorg. Ons doel is mensen tot herstel te laten komen. We gebruiken onze ervaring en expertise om voor elk individu de juiste route richting herstel en zelfstandigheid uit te stippelen. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de zorgvrager en diens omgeving.

Gepersonaliseerde zorg
Omdat wij weten dat deze route voor iedereen anders kan zijn, is ambulante begeleiding door ZIJN. altijd maatwerk. We noemen dat ‘gepersonaliseerde zorg’. We bekijken individueel met de zorgvrager wat iemand nodig heeft en welke begeleider het best bij hem of haar past.

We werken binnen begeleidingstrajecten eclectisch; verschillende methoden en methodieken worden als interventie ingezet, waardoor aspecten die (op termijn) een duurzaam resultaat in de weg kunnen komen te zitten zo goed als mogelijk aangepakt worden. Continue afstemming hierin met de zorgvrager en het team maken dat de interventies doeltreffend zijn.

We beperken ons hierbij niet tot het standaard zorgaanbod, maar zijn creatief en doen wat nodig is. Zo zetten we bijvoorbeeld ons programma ‘ZIJN. in Beweging’ in en/of bieden we waar nodig jobcoaching. Om de situatie van de zorgvrager te normaliseren en diens netwerk te vergroten zoeken we samen met de zorgvrager naar de begeleidings- of behandelvorm die het best aansluit.

Netwerkpartners
ZIJN. gelooft in de kracht van integrale samenwerking. Aan de ene kant gaat het om samenwerken met het netwerk van de zorgvrager. Daarnaast gaan we de komende tijd actief op zoek naar zogeheten “netwerkpartners”. Dat zijn organisaties gericht op welzijn of sport, die kunnen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven van onze zorgvragers. Ook gaan we op zoek naar de samenwerking met informele organisaties om, waar passend, vrijwilligers in te zetten voor extra ondersteuning bij de zorgvrager.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget