Zorgvragers geven ZIJN. gemiddeld een 8.6

Zorgvragers geven ZIJN. gemiddeld een 8.6

Zorgvragers geven ZIJN. gemiddeld een 8.6


De mensen die van ZIJN. zorg ontvangen, beoordelen ons gemiddeld met een 8.6 en 94% van hen zou ZIJN. aanbevelen aan anderen. Deze mooie cijfers komen naar voren in het cliënttevredenheid onderzoek dat is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2020.

Het onderzoek is gehouden onder 300 zorgvragers, waarvan er 51 hebben geantwoord. De respons (17%) ligt hiermee iets hoger dan in voorgaande jaren (16.6 en 12.7%). ZIJN. in Zorg is een transparante organisatie. Daarom delen we de uitkomst van ons onderzoek graag met u.

Goede band met begeleiders

De respondenten, oftewel de zorgvragers of hun verzorgers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn zeer positief. Ze geven aan dat ze goed en deskundig worden geholpen, de persoonlijke begeleiding waarderen en het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. Ook geven de mensen die van ZIJN. zorg ontvangen aan een goede band met hun begeleiders te hebben. Ze hebben het gevoel dat ze begrepen, geholpen en gesteund worden. De begeleiders zijn voldoende beschikbaar en maken genoeg tijd vrij om naar hen te luisteren.

De rapportcijfers

We hebben de mensen aan wie wij zorg verlenen gevraagd ons te beoordelen op de toegankelijkheid van de voorzieningen en op de uitvoering en kwaliteit van de zorg. Daarnaast hebben we hen gevraagd of ze ons zouden aanbevelen aan anderen en met welk cijfer ze onze zorg- en dienstverlening zouden beoordelen. Liefst 94% van onze zorgvragers zou ZIJN. aanbevelen aan anderen. Wat betreft de uitvoering en kwaliteit van de zorg krijgen we zelfs een 9.5 en de toegankelijkheid van onze voorzieningen werd beoordeeld met een 9. Het totale rapportcijfer is een 8.6 gemiddeld.

Verbeterpunten

De verbeterpunten die genoemd worden, zijn allen ‘casus-specifiek’. Dit betekent dat ze alleen van toepassing zijn op de specifieke behandeling van de desbetreffende zorgvrager. “De aandachtspunten worden uiteraard intern opgepakt”, begint directeur Egbert de Boer. “Wel zijn we verheugd om te zien dat er in de verbeterpunten geen terugkerend patroon zit, of een organisatiebreed gemis.”

Belangrijk

Als zorgverlener die staat voor maatwerk en betrokkenheid, hecht ZIJN. veel waarde aan de mate waarin haar zorgvragers of hun vertegenwoordigers tevreden zijn. “Het feit dat 94% van de mensen ons aanbeveelt en dat er geen structurele tekortkomingen lijken te zijn, stemt ons natuurlijk zeer positief. We zijn er trots op dat de mensen die wij zorg verlenen zo tevreden zijn over de kwaliteit van zorg die wij leveren”, aldus Egbert De Boer

bekijk ook

  • nieuws.
  • Geweldloos Verzet.
  • training
  • nieuws.
  • Kennissessie Presentiegericht werken
  • kennissessie
  • nieuws.
  • GRATIS training of workshop.
  • € 1.000,- STAP-budget