focus op gezonde teams.

focus op gezonde teams.

interview met kwaliteitsmanager

focus op gezonde teams.

 

“Regelmatig zie je dat teams die veel ZZP-ers inhuren, ook de teams zijn die niet lekker lopen. Sommige kinderen zien op maandbasis tientallen gezichten aan hulpverleners. Daar kan je geen veilige en stabiele relatie mee opbouwen – en we hebben te maken met beschadigde kinderen! We hebben meer focus nodig op gezonde teams.”

Aure Davids werkt als kwaliteitsmanager bij ZIJN. Hij komt bij instellingen door het hele land en verteld zijn ervaringen.

Je hebt op een leefgroep al snel door of er voldoende veiligheid is. Gebrek aan een veilig gevoel leidt tot incidenten. Ook de mate van het onttrekken aan zorg kan veel zeggen. Denk bijvoorbeeld aan weglopen of veel op de kamer zitten.

focus op gezonde teamsbouwen aan gezonde teams.

Mijn focus ligt op de managementlaag. Die hebben iets in hun hoofd. Wat is de gewenste cultuur? Wat voor type werkers zoek je? Wat is de missie en wanneer is deze geslaagd? Op basis daarvan vormen we een team die we een duidelijke missie meegeven.

Alleen een goedkope kracht op een plek plaatsen is niet de oplossing. Er moet ook wat gebeuren in een team – en het moet de juiste persoon zijn die met de juiste zaken aan de slag gaat. Je verergert namelijk het gevoel van onveiligheid door “zomaar” iemand op de groep te zetten.

drie kenmerken van gezonde teams

Nergens is het belangrijker om een gezond team te hebben, dan wanneer je te maken hebt met zorg voor kwetsbare mensen. Helaas is dat niet de situatie waar veel professionals die wij plaatsen in terecht komen. Vaak is er geen eenheid en heerst er een gevoel van onveiligheid. Ieder werkt op zijn eigen manier en gaat op in de waan van de dag.

Drie dingen waar we in teams aan werken:

  • Vermogen om open en transparant te zijn.
  • Een sfeer waarin mensen elkaar (weer) feedback geven.
  • Helderheid over taken.

Als er openheid is, en er is feedback, dan kun je alles aan. Want dan sta je als een team. Dat is waar ik naar op zoek ga.

transitie.

Er kan verandering komen in teams. In een gesloten instelling was er een team met drie vaste gezichten, aangevuld met ZZP-ers. We waren heel open en werkten aan een gevoel van saamhorigheid. Hierdoor groeide vertrouwen. Ook waren we heel actief, waarbij iedereen wist wat hij of zij moest doen.

Op de groep woonden jongeren met heftige problematiek en er vonden regelmatig heftige incidenten plaats. Maar door de structuur en veiligheid kwam daar rust in. Jongeren begonnen zich veilig te voelen, waardoor ze ook beter gingen functioneren.

We bleven als team vergadermomenten houden. Ook was er altijd een gedragswetenschapper paraat. Je creëert namelijk een team in gezamenlijke momenten. Wie heeft de kwetsbaarheid om iets op tafel te leggen waar hij moeite mee heeft? Na verloop van tijd waren we de rustigste groep van de hele instelling. Met elkaar behaalde we resultaten en zagen we jongeren herstellen.

Deze processen geven mij energie.

focus op gezonde teams.

kwaliteit is goedkoper.

Als zorginstellingen af en toe een ad hoc verzoek hebben, kom ik er niet aan te pas. Gebeurt dit regelmatig? Dan schuif ik aan, om te kijken hoe we projectmatig kunnen werken aan gezonde teams. We zoeken mensen die het beste passen bij wat het team nodig heeft om structureel met elkaar te bouwen. Dit is trouwens goedkoper dan telkens ad hoc mensen zoeken. Hierdoor kunnen we meer kwaliteit bieden voor minder geld. Eerder een goed resultaat, dus onderaan de streep minder kosten maar bovenal een gezonder en veiliger leefklimaat!

Goede zorg begint met gezonde teams. Daarom bieden we met ons bemiddelingsbureau zowel ad hoc diensten als een projectmatige oplossingenWil je ook gezonde teams in jouw zorginstelling? Neem contact op!

contact

bekijk ook

  • blog.
  • welke invloed heeft de coronacrisis op gezinnen?
  • blog.
  • zijn begint met zien
  • blog.
  • wat raakt jou echt?