ambulante begeleiding

ambulante begeleiding

ambulante begeleiding

voor jongeren en volwassenen

Als zorginstelling bieden wij onder meer ambulante begeleiding aan zowel jongeren als volwassenen. Onze focus ligt hierbij volledig op herstel en op doen wat nodig is. Begeleiding bij ZIJN. Is altijd maatwerk, mensen en situaties zijn immers uniek.

ambulante jeugdhulp.

Soms vraagt opgroeien en opvoeden door omstandigheden om extra ondersteuning. Daarom biedt ZIJN. zorg aan kinderen, jongeren én hun ouders bij bijvoorbeeld:

  • echtscheiding (ouderschapsbemiddeling en/of begeleide omgang)
  • gedrags- of ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS of een verstandelijke beperking)
  • somberheid, depressie of andere stemmingsproblemen
  • omgaan met emoties
  • ingrijpende gebeurtenissen
  • verslaving (bijvoorbeeld gamen, alcohol of drugs)
  • schoolverzuim
  • zorgen rondom veilig opgroeien
  • opvoedondersteuning

Wij zijn er voor iedereen. We zijn er voor zowel gezinnen als voor individuele jongeren en we helpen zowel in de thuissituatie als op school. We bieden o.a. gezinsbegeleiding, maken veiligheidsplannen om voldoende veiligheid in de opvoedsituatie te creëren en ouders te ontlasten. Wanneer sprake is van een crisissituatie, leveren we zonder wachtlijst kortdurende- of overbruggingshulp.

In de begeleiding van jeugdigen merken we dat activering een belangrijk onderdeel is waarin we gesprekken combineren met bewegen. We hebben dit hierboven in een korte en heldere video uitgelegd.

Onze medewerkers zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister SKJ.

contact
ook op school zijn_paars

“Op een dag kwam Samuel* letterlijk zijn bed niet meer uit. Ouders, school en ook de leerplichtambtenaar wisten niet meer hoe ze hem in beweging konden krijgen. Wat hij nodig had, was iemand die aandacht voor hem had in de klas. Afgelopen jaar mocht ik met hem optrekken.” 

Lees het hele verhaal van Roberto Raalte (ambulant begeleider).

ambulante begeleiding volwassenen.

Ook volwassenen hebben soms behoefte aan extra ondersteuning om in hun kracht te staan of tot herstel te komen. Daarom biedt ZIJN. zorg aan volwassenen, bij bijvoorbeeld:

 • ingrijpende gebeurtenissen
 • verwaarlozing van jezelf of je leefomgeving
 • verslaving
 • somberheid, depressie of andere stemmingsproblemen
 • omgaan met emoties
 • gebrek aan dagstructuur
 • problemen rondom werk en inkomen
 • AD(H)D en autisme

We zijn er o.a. voor jobcoaching, bemoeizorg (dit is een vorm van assertieve en outreachende zorg waarin wij mensen met ernstige problemen helpen). Ook bieden wij ondersteuning en hulp bij meer praktische zaken als plannen en organiseren, om meer structuur in je leven te krijgen. Onze begeleiders hebben veel ervaring met GGZ-problematiek. We helpen je om je netwerk (de mensen om je heen) te versterken en te oefenen met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zijn de wachtlijsten lang? Dan bieden we kortdurende- of overbruggingshulp.